Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

Thanh gỗ thông Pallet

Thanh gỗ thông pallet số lượng rất lớn
Thanh gỗ thông pallet chưa chà nhám
 Thanh gỗ thông pallet  đã chà nhám 1 bề mặt và 2 cạnh bên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét