Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Đóng tủ gỗ thông gép thanh

Tủ gỗ thông ghép thanh

Tủ lắp gép


 
Lắp ghép tủ

Tủ gỗ thông kích thước rộng 50cm, Dài 240cm, cao 260cm. Tủ gỗ thông kích thước rộng 55cm, Dài 215cm, cao 240cm.


Giá sách gỗ thông ghép thanh.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét