Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

XỬ LÝ RÁC THẢI CÔNG NGHIỆP

Việt Nam đã và đang hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất phục vụ phát triển kinh tế và giải quyết công ăn việc làm của một bộ phận lớn lao động. cùng với sự phát triển đó của các công ty, nhà máy, xí nghiệp thì lượng rác thải phát sinh trong quá trình sản xuất sẽ không hề nhỏ.

Để việc phân loại, tiêu hủy, vận chuyển, xử lý rác thải công nghiệp được tiến hành đồng bộ không ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp cũng như môi trường sinh thái. Chúng tôi cung cấp các giải pháp xử lý rác thải công nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đến với chúng tôi quí vị được cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất, tinh thần hợp tác và tác phong chuyên nghiệp chắc chắn sẽ làm hài lòng quí vị!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét