Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

VẬN CHUYỂN RÁC THẢI

   Cùng với sự ra tăng của dân số thì Rác thải đang là vấn đề đáng lo ngại của mỗi quốc gia. Để có môi trường làm việc trong lành, tránh những phiền toái do rác thải gây ra trong quá trình sinh hoạt cũng như trong sản xuất của doanh nghiệp thì Việc quản lý vận chuyển đến nơi xử lý, tiêu hủy phải được tiến hành theo đúng qui trình để xử lý.

Chúng tôi  có đoàn xe vận chuyển, thiết bị chuyên dùng, nhà máy tái chế, các bãi chôn lấp xử lý sẽ đáp ứng được nhu cầu của sản xuất của quí công ty.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét