Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

THU GOM RÁC THẢI NGUY HẠI

Những năm gần đây, nền công nghiệp của nước ta đang trên đà phát triển mạnh. Bên cạnh đó các vấn đề môi trường cũng phát sinh ngày càng đáng lo ngại hơn. Trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải công nghiệp nguy hại, cần có một hệ thống thu gom vận chuyển một cách thống nhất, hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn môi trường.


 Xuất phát từ mối quan tâm đó, chúng tôi chuyên  thu gom, vận chuyển  chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, các sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc phế thải, tái chế cho các khu công nghiệp và khu chế xuất, nhằm giải quyết vấn đề  môi trường khu công nghiệp và đô thị thành phố. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét