Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Thanh lý xỉ kẽm

Thanh lý xỉ mạ kẽm nhúng nóng


Thanh lý phôi kẽm 99,8%Zn, 95%Zn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét