Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Thanh lý sắt phế liệu

Thanh lý sắt thép, tại các công trường, dự án, nhà máy sản xuất

 sắt phế liệu

 các loại sắt hình U, V, L

 sat phe lieu

sắt hộp

 thanh lý thép hình
Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét