Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Thanh lý máy móc

Thanh lý dây chuyền sản xuất, thiết bị, máy móc công nghiệp
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét