Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Thanh lý kim loại màu

Thanh lý đồng dây

 đồng dây
Thanh lý kẽm

 kẽm thỏi


 kem thoi

đồng dây cuộn

 dong day
Thanh lý đồng tấm

 đồng tấm
Đồng tấm

 đồng tấm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét