Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Thanh lý giấy

Thanh lý các thùng giấy carton, thùng đóng hàng

 Thùng giấy, cuận giấy

Thanh lý các loại phế phẩm giấy trong quá trình  sản xuất 

 phế phẩm giấy sản xuất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét